2011-06-14

kort klipp ur föreställningen BOJKE POJKE, den 8 juni 2011


Anders Axelsson, som Bojke Pojke i föreställningen med samma namn BOJKE POJKE, på Engelbrektsskolan Stockholm, den 8 juni 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar